Gabinet psychoterapii Horyzonty

Warsztaty psychologiczne

Horyzonty to również miejsce rozwoju osobistego, nabywania nowych umiejętności i eksperymentowania z nowymi doświadczeniami. Taką okazję stwarzają warsztaty psychologiczne.


Oferujemy następujące warsztaty:

Warsztaty filmoterapeutyczne

Jest to rodzaj warsztatów psychologicznych, które zwiększają samoświadomość oraz pomagają w lepszym zrozumieniu drugiego człowieka.

Obszar życia psychicznego, którym się zajmujemy zależy od tematu konkretnego warsztatu. Wyróżnia je to, że punktem wyjścia do pracy jest starannie dobrany film. Pozwala to na stopniowe przejście od emocjonalnego świata fikcyjnych bohaterów do naszego własnego, przy jednoczesnym względnie szybkim zanurzeniu się w emocjonalne uniwersum związane z interesującym nas tematem.

To co widzimy w filmie, emocje, które przeżywamy podczas seansu oraz nasza interpretacja i ocena bohaterów, mogą być cenną wskazówką w procesie poznawania siebie.

Więcej o filmoterapii w opisie Sposobu pracy oraz w naszej Czytelni.

Treningi umiejętności

  • asertywności
  • negocjacji
  • komunikacji interpersonalnej w relacjach intymnych
  • komunikacji interpersonalnej w relacjach zawodowych

Wkrótce zamieścimy informacje o warsztatach dla:

  • osób starszych, które chcą oswoić się z tematem przemijania
  • kobiet, które chcą odkryć i wzmocnić swoje mocne strony
  • osób na emeryturze, którym trudno odnaleźć się w nowej roli
  • rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dorastające dzieci.