Gabinet psychoterapii Horyzonty

Psychoterapia. Nasz sposób pracy.

..................................................................................................

Pracujemy zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, ustanowionego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Najbliższym nam podejściem w psychoterapii jest podejście psychodynamiczne. Jesteśmy związane z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddajemy superwizji.

..................................................................................................

Psychoterapia to leczenie rozmową. W rozmowie tej, która ma dość szczególny charakter i różni się od towarzyskiej pogawędki, pacjent poznaje swój wewnętrzny świat. Często rozmowa przynosi ulgę, bywają jednak w terapii okresy pogorszenia nastroju, które mogą być koniecznym krokiem na drodze ku zdrowej i zintegrowanej osobowości. Rozmowa w psychoterapii ma miejsce w określonych warunkach i na określonych zasadach, które terapeuta omawia z pacjentem podczas początkowych spotkań. Należą do nich między innymi regularność spotkań i określony czas ich trwania.

Czas trwania terapii zależy przede wszystkim od potrzeb pacjenta i charakteru jego trudności. Zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat, gdyż na głębokie i trwałe zmiany potrzeba czasu. Długość terapii i moment jej zakończenia jest zawsze wspólną decyzją pacjenta i terapeuty.

Częstotliwość spotkań w terapii indywidualnej to zwykle jedno lub dwa spotkania w tygodniu. Jednak w zależności od potrzeb pacjenta i charakteru jego problemów terapeuta wraz z pacjentem mogą podjąć decyzję o częstszych spotkaniach.

W przypadku psychoterapii par i małżeństw sesje odbywają się raz na dwa lub trzy tygodnie i trwają 60 minut. Prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów.


Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji

Konsultacja psychologiczna to jedno lub kilka spotkań, podczas których można w bezpiecznych i komfortowych warunkach przyjrzeć się swoim trudnościom, lepiej je zrozumieć, nakreślić ich kontekst i podłoże. Terapeuta zadaje wówczas pytania, które pozwalają mu wstępnie zidentyfikować wymagające pracy obszary.

Celem konsultacji jest wybranie najodpowiedniejszej dla pacjenta formy pomocy - psychoterapii indywidualnej, grupowej lub wsparcia psychologicznego. Konsultacja nie jest jeszcze psychoterapią, jednak może się zdarzyć, że przyniesie ulgę i poprawi samopoczucie.Warsztaty filmoterapeutyczne

Jest to rodzaj warsztatów psychologicznych, które zwiększają samoświadomość oraz pomagają w lepszym zrozumieniu drugiego człowieka. Obszar życia psychicznego, którym się zajmujemy zależy od tematu konkretnego warsztatu. Wyróżnia je to, że punktem wyjścia do pracy jest starannie dobrany film. Pozwala to na stopniowe przejście od emocjonalnego świata fikcyjnych bohaterów do naszego własnego, przy jednoczesnym względnie szybkim zanurzeniu się w emocjonalne uniwersum związane z interesującym nas tematem. To co widzimy w filmie, emocje, które przeżywamy podczas seansu oraz nasza interpretacja i ocena bohaterów, mogą być cenną wskazówką w procesie poznawania siebie.