Gabinet psychoterapii Horyzonty

Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza na podstawie wywiadu i wyników testów psychologicznych może być wykonana na prośbę lub skierowanie lekarza, a także na życzenie osoby badanej po wcześniejszej konsultacji.

Przeprowadzamy również badania psychologiczne dla osób zainteresowanych określeniem swojego potencjału (m.in. inteligencji, osobowości, uzdolnień)

Oferujemy diagnostykę psychologiczną w zakresie diagnozy osobowości, diagnozy inteligencji i oceny procesów poznawczych, diagnozy neuropsychologicznej oraz kompetencji społecznych.


Diagnoza osobowości

1. Inwentarz Osobowości NEO-FF
Zastosowanie: Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym określanym jako Wielka Piątka (neurotyzm, ekstrawersja, otwarość na doświadczenia, ugodowość i sumienność). Stosowany w celu opisu osobowości badanego.
Wiek: Młodzież, dorośli

2. Kwestionariusz Osobowości Eysenka EPQ-R
Zastosowanie: EPQ-R służy do badania podstawowych w teorii Eysenka wymiarów osobowości. W pełnej wersji może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji pracy.
Wiek: 16-69 lat

3. TAT - Test Apercepcji Tematycznej
Zastosowanie: Projekcyjny test do badania osobowości.
Wiek: młodzież, dorośli


Diagnoza inteligencji

1. APIS-Z
Zastosowanie: APIS-Z jest wielowymiaarową bateria testów służących do pomiaru inteligencji ogólnej. Stosowany głównie w selekcji i doradztwie zawodowym.
Wiek: uczniowie klas II szkół średnich, studenci, osoby dorosłe z wykształceniem średnim lub wyższym

2. WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych
Zastosowanie: Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, stosowana przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.
Wiek: dla osób w wieku od 16 do 79 r.ż.

3. WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci
Zastosownaie: Skala służy do pomiaru inteligencji ogólnej w celu diagnozy intelektu u dzieci.
Wiek: dla dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż

4. TMZ - Test Martyc Ravena w wersji dla Zaawansowanych
Zastosowanie: Test służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna; diagnoza inteligencji ponad przeciętnej.
Wiek: dla młodzieży od 13 do 19 r. ż., studenci