horyzonty
home Facebook  Tel: +48 692917531

Dla innych, dla siebie

Program Dla innych, dla siebie - psychoterapia dla osób zaangażowanych społecznie ze zniżką do 50%


Celem programu Dla innych, dla siebie jest zapewnienie wolontariuszom i osobom aktywnym społecznie wsparcia psychologicznego. Osoby działające społecznie często muszą radzić sobie z dużym obciążeniem psychicznym i stresem. Ponadto takie osoby często nie są wolne od własnych problemów, jak niska samoocena, przygnębienie, nieporozumienia i kryzysy w bliskich relacjach. Program Dla innych, dla siebie wychodzi naprzeciw tym trudnościom, oferując wolontariuszom psychoterapię i wsparcie by mogli wzmocnić siebie i tym skuteczniej działać na rzecz innych.


Do udziału w programie uprawnia działanie w organizacjach o celach charytatywnych lub dla pożytku publicznego. Nie uwzględnia się organizacji o celach politycznych ani religijnych. Wymagane jest pisemne zaświadczenie od organizacji. Odpłatność za terapię ustalana jest w zależności od wymiaru czasowego i charakteru działalności - maksymalnie 50% upustu. Jeśli chcesz się zapisać lub dowiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.