horyzonty
home Facebook  Tel: +48 692917531

Warsztaty. Nasz sposób pracy.

Na czym polegają warsztaty filmoterapeutyczne?

Jest to rodzaj warsztatów psychologicznych, które zwiększają samoświadomość oraz pomagają w lepszym zrozumieniu drugiego człowieka. Obszar życia psychicznego, którym się zajmujemy zależy od tematu konkretnego warsztatu. Wyróżnia je to, że punktem wyjścia do pracy jest starannie dobrany film. Pozwala to na stopniowe przejście od emocjonalnego świata fikcyjnych bohaterów do naszego własnego, przy jednoczesnym względnie szybkim zanurzeniu się w emocjonalne uniwersum związane z interesującym nas tematem. To co widzimy w filmie, emocje, które przeżywamy podczas seansu oraz nasza interpretacja i ocena bohaterów, mogą być cenną wskazówką w procesie poznawania siebie.