horyzonty
home Facebook  Tel: +48 692917531

Oferta dla instytucji

W naszej ofercie mamy programy warsztatów psychologicznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, programy profilaktyczne przygotowane na potrzeby szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczo wychowawczej i innych instytucji. Prowadzimy również spotkania o charakterze superwizyjnym i coachingowym dla pracowników wyżej wymienionych instytucji. Poniżej proponujemy Państwu aktualną ofertę warsztatową.

Oferta wakacyjnych warsztatów rozwojowych dla młodzieży "Ja i inni."

Warsztaty zrealizowane będą w lipcu i sierpniu w naszej Pracowni. Mają na celu wspieranie rozwoju potencjału twórczego, intelektualnego i emocjonalnego w trudnym wieku adolescenta. Warsztaty rozwojowe mają również charakter psychoedukacyjny, profilaktyczny i diagnostyczny.

Składać się będą z części integracyjnej i warsztatowej o wybranej tematyce między innymi dotyczącej: potencjału twórczego, sposób radzenia z agresją, kontaktu z własnym ciałem, poczucia własnej wartości, organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem technik aktywizujących uczestników, dających szansę praktycznego ćwiczenia zdobytej wiedzy. Wykorzystane zostaną również struktury niewerbalne, elementy arteterapii, pracy z metaforą oraz filmoterapii.

Warsztaty są odpłatne: 50 zł od uczestnika warsztatu, w przypadku grupy (10 uczestników) warsztaty płatne za całą grupę 350 zł

"Jesienny trening interpersonalny"

Jest to ofertą przeznaczoną dla młodzieży. Trening odbywać się będzie w październiku bieżącego roku. Kwalifikacje prowadzone będą we wrześniu. Więcej informacji ukaże się wkrótce.