horyzonty
home Facebook  Tel: +48 692917531

Psychoterapia. Nasz sposób pracy.

..................................................................................................

Pracujemy zgodnie ze standardami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, ustanowionego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Najbliższym nam podejściem w psychoterapii jest podejście psychodynamiczne. Jesteśmy związane z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddajemy superwizji.

..................................................................................................

Psychoterapia to leczenie rozmową. W rozmowie tej, która ma dość szczególny charakter i różni się od towarzyskiej pogawędki, pacjent poznaje swój wewnętrzny świat. Często rozmowa przynosi ulgę, bywają jednak w terapii okresy pogorszenia nastroju, które mogą być koniecznym krokiem na drodze ku zdrowej i zintegrowanej osobowości. Rozmowa w psychoterapii ma miejsce w określonych warunkach i na określonych zasadach, które terapeuta omawia z pacjentem podczas początkowych spotkań. Należą do nich między innymi regularność spotkań i określony czas ich trwania.

Czas trwania terapii zależy przede wszystkim od potrzeb pacjenta i charakteru jego trudności. Zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat, gdyż na głębokie i trwałe zmiany potrzeba czasu. Długość terapii i moment jej zakończenia jest zawsze wspólną decyzją pacjenta i terapeuty.

Częstotliwość spotkań w terapii indywidualnej to zwykle jedno lub dwa spotkania w tygodniu. Jednak w zależności od potrzeb pacjenta i charakteru jego problemów terapeuta wraz z pacjentem mogą podjąć decyzję o częstszych spotkaniach.

W przypadku psychoterapii par i małżeństw sesje odbywają się raz na dwa lub trzy tygodnie i trwają 60 minut. Prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów.


Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji

Konsultacja psychologiczna to jedno lub kilka spotkań, podczas których można w bezpiecznych i komfortowych warunkach przyjrzeć się swoim trudnościom, lepiej je zrozumieć, nakreślić ich kontekst i podłoże. Terapeuta zadaje wówczas pytania, które pozwalają mu wstępnie zidentyfikować wymagające pracy obszary.

Celem konsultacji jest wybranie najodpowiedniejszej dla pacjenta formy pomocy - psychoterapii indywidualnej, grupowej lub wsparcia psychologicznego. Konsultacja nie jest jeszcze psychoterapią, jednak może się zdarzyć, że przyniesie ulgę i poprawi samopoczucie.